Library Kendriya Vidyalaya Gill Nagar Chennai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

 

 

 

GUIDELINES FOR ADMISSIONS

IN

KENDRIYA VIDYALAYAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

 

NEW DELHI

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

PART-A   GENERAL GUIDELINES

 

 

 

 

 

PART-B   SPECIAL PROVISIONS

 

 

 

 

 

PART-C   ADMISSION PROCEDURE   

 

 

 

 

 

PART-D   FORMS & FORMATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GUIDELINES FOR ADMISSION IN

KENDRIYA VIDYALAYAS

PARTA

GENERALGUIDELINES

1.         In supersession of all the guidelines governing admissions in Kendriya Vidyalayas that have been issued in the past, the following guidelines are issued to regulate admissions in the Kendriya Vidyalayas…

View original post 7,663 more words